Projektnyitó rendezvény bemutatója

2018.07.07

ppt. nyito_EFOP_153-végleges

 

Sajtóközlemény

Cím: Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására
2021| 04| 30

A Széchenyi 2020 program keretében Sarkad Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei – Biharugra Község Önkormányzata, Geszt Község Önkormányzata, Körösnagyharsány Községi Önkormányzat, Kötegyán Község Önkormányzata, Méhkerék Község Önkormányzata, Mezőgyán Község Önkormányzata, Okány Község Önkormányzata, Zsadány Község Önkormányzata, Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület – 499,62 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyertek a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázati felhíváson. A „Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00018 azonosítószámú projekt a térség komplex humánszolgáltatás fejlesztését hívatott szolgálni.

A „Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására” címet viselő, EFOP-1.5.3-16-2017-00018 azonosítószámú projekt a Dél-Alföldi régióban, Békés megyében, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő Sarkadi járásban valósult meg A program legfőbb célja a térség hátrányos helyzetéből adódó társadalmi hátrányok komplex, helyi igényeken alapuló csökkentése a humánszolgáltatások terén, valamint minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, és helyi tudástőke gyarapítása.

Ezen kitűzött célok mentén az alábbi tevékenységcsoportok valósultak meg:
A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása részcél:
• Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési terv és Szolgáltatói Cselekvési terv készítése, frissítése
• Ösztöndíj program
• Humánerőforrás adatbázis létrehozása
• Humán szervezetek szervezetfejlesztése
• Nevelőszülői képzés
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése részcél:
• Egyéni fejlesztési terv alapján (esetmenedzseltek)
• Nem egyéni fejlesztési terv alapján (mentoráltak)
A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése rész cél:
• Közösségszervező alkalmazása
• Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználását növelő programok
• Fiatalok közösségépítése
• Közösség egészségfejlesztése és prevenció
A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása részcél:
• Közszolgáltatások elérhetővé tétele
• Szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása

A projekt keretében helyi igények mentén közművelődési, sport, egészségügyi, és szociális területet érintően beruházási tevékenységek, valamint eszközbeszerzések valósultak meg.

A projektről bővebb információt a www.efop.bekesbihar.eu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Sarkad Város Önkormányzata
Telefonszám: 66/585-710
E-mail cím: efop153@sarkad.hu

 

Letölthető:

Sajtokozlemeny_EFOP-1.5.3-16-2017-00018

Projektzáró

ppt.-záro_EFOP_153